Skip to main content

Daikin matkalahjakorttikampanjan ehdot

Kampanjan järjestäjä (myöhemmin Daikin): Daikin Europe N.V. Suomen Sivuliike, Äyritie 16, FI-01510 Vantaa, p.010 309 0220, info@daikin.fi

 

Kampanja-aika

Kampanjan arvontaan voi osallistua 15.1.-12.4.2024 välisenä aikana eikä päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia oteta huomioon. Arvonnassa huomioidaan 12.4. klo 23.59 mennessä tulleet osallistumiset.

Palkinnot: Kampanja-aikana Daikin-ilma-vesi- tai maalämpöpumpun ostanut loppukuluttaja voi näiden kampanjaehtojen täyttyessä osallistua kolmen (3) kahden tuhannen (2000) euron arvoisen Aurinkomatkojen matkalahjakortin arvontaan. Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi tai muiksi tuotteiksi. 

Arpajaisvero: Daikin maksaa mahdollisen arpajaisveron

Kampanjan ehdot

 • Daikin-ilma-vesi- tai maalämpöpumppu on ostettava Suomeen rekisteröidyltä valtuutetulta Daikin-jälleenmyyjältä 31.3. mennessä.
 • Käyttäjän on rekisteröitävä lämpöpumppu Daikin Stand By Me (SBM) -takuujärjestelmään 
 • Käyttäjän on ilmoittauduttava arvontaan 12.4.2024 mennessä
 • Lahjakortteja arvotaan kolme (3) kappaletta kolmelle (3) eri osallistujalle. 
 • Arvontaan voi osallistua kerran jokaista ostettua Daikin-ilma-vesi- tai maalämpöpumppua kohti.
 • Jälleenmyyjä, tukkuliike tai muu kolmas osapuoli ei voi saada lahjakorttia.  
 • Kauppasopimus Daikin-ilma-vesi- tai maalämpöpumpusta pitää olla tehtynä kampanja-ajan puitteissa.
 • Ostotositteesta on käytävä ilmi vähintään seuraavat asiat:
  • Myyjäyritys, ostopaikka ja kuitin numero
  • Ostettu tuote (tuotemalli)
  • Tuotteen ostopäivä

Loppukuluttajan tulee ilmoittaa ostostaan täyttämällä lomake osoitteessa https://daikin.formstack.com/forms/matkalahjakortti_2024 kaikkine pakollisine tietoineen ja lähettää se täytettynä Daikinille 12.4.2024 mennessä. Tämän jälkeen vastaanotettuja ilmoituksia ei käsitellä eivätkä ne osallistu kampanjaan. 

Lomakkeen lähetettyään loppukuluttaja saa sähköpostiin Daikinilta vahvistusviestin tietojen vastaanottamisesta. 

Voittajille ilmoittaminen

Voittajat julkaistaan 15.4. Daikinin sosiaalisen median kanavilla ja kontaktoidaan henkilökohtaisesti sähköpostilla ja tekstiviestillä. Uusi arvonta voidaan suorittaa, mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvonnan tuloksen julkistamisesta. 

Osallistumisoikeus

Loppukuluttaja on näissä kampanjaehdoissa Daikin ilma-vesi- tai maalämpöpumpun ostanut asennuskohteen omistaja/hallinnoija. Osallistumisoikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Suomessa asuvilla luonnollisilla henkilöillä. Ainoastaan loppukuluttaja on oikeutettu osallistumaan matkalahjakorttiarvontaan näiden kampanjaehtojen mukaisesti. Näiden sääntöjen tai lain vastainen toiminta johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa arvonnasta osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. Arvonnan järjestäjä ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat puutteellisista, lukukelvottomista tai teknisistä syistä perille saapumattomista viesteistä. Arvontaan eivät voi osallistua Daikin Europe N.V.:n, sen emoyhtiön Daikin Industries Limitedin, tytäryhtiöiden, sivuliikkeiden, alihankkijoiden, yhteistyökumppaneiden tai arvonnan järjestämiseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijät.

Matkalahjakorttikampanjaan osallistuvan on ilmoitettava kaikki pakolliseksi merkityt tiedot:

 • Loppukuluttajan nimi ja postiosoite
 • Loppukuluttajan sähköpostiosoite
 • Loppukuluttajan puhelinnumero
 • Ilma-vesi- tai maalämpöpumpun asennusosoite
 • Myyjäliike
 • Daikin lämpöpumpun ostopäivämäärä
 • Kuva ostotositteesta
 • Daikin lämpöpumpun rekisteröintipäivämäärä  Stand by Me-takuujärjestelmässä 

Matkalahjakortti lähetetään loppukuluttajalle neljän viikon kuluessa arvonnan voittajien julkistamisesta.

Mikäli ostoilmoituslomakkeen täyttämisessä ja/tai lähettämisessä on ongelmia, loppukuluttaja ei saa vahvistusviestiä ilmoituksen vastaanottamisesta, tai ilmenee muita ongelmia ilmoituksen lähettämisessä, tulee loppukuluttajan olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen info@daikin.fi 12.4.2024 mennessä. 

Kampanjaa koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen info@daikin.fi 

Henkilötietojen käyttäminen 

Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että heidän yhteystietonsa lisätään Daikinin suoramarkkinointirekisteriin. Kaikkia kampanjaan liittyviä henkilötietoja hallinnoidaan turvallisesti. Lisää Daikinin tietosuojakäytännössä: https://www.daikin.fi/fi_fi/tietosuojakaytanto.html

Muuta 

Daikin ei vastaa mahdollisista virheistä kampanjassa. Mikäli Daikinilla on aihetta epäillä vilppiä, on sillä oikeus selvittää asia ja pidättäytyä hyväksymästä osallistumista matkalahjakorttikampanjaan. Daikin pidättää itsellään oikeuden muuttaa kampanjan sääntöjä tai tarkentaa niitä kampanjan aikana. 

Daikin pidättää oikeuden varmistaa myyjäliikkeeltä ostotositteen aitous.

Daikin pidättää oikeuden pyytää lisätietoja ostoilmoituksesta loppukuluttajalta ennen ostoilmoituksen hyväksymistä. Daikin pyytää tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse lomakkeella ilmoitetusta osoitteesta ja Daikinin lisätietopyyntöön on vastattava kolmen (3) arkipäivän kuluessa.

Daikin pidättää oikeuden hylätä ostoilmoituksen ja olla myöntämättä oikeutta osallistua kampanjaan. Hylkäyksen perusteena voivat olla puutteelliset tiedot ostoilmoituksessa, epäilys kampanjaehtojen rikkomisesta tai muu pätevä syy. 

Vastuun rajoittaminen 

Daikin ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä tai kampanjaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Daikin ei ole vastuussa virheen aiheuttamista seuraamuksista, mikäli arvonnasta kertovissa materiaaleissa esiintyy virheitä.

Palkinnon voittaja sitoutuu vapauttamaan järjestäjän vastuusta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Sääntömuutokset ja arvonnan peruuttaminen: Järjestäjä pidättää oikeuden sääntöjen muuttamiseen ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivulla. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

Arvontaan osallistumalla hyväksyt nämä säännöt ja sitoudut noudattamaan arvonnan järjestäjän päätöksiä.

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?