Uusi kylmäaine R-32 säästää rahaa ja ympäristöä

Uusi R-32 kylmäaine

R-32 on uuden sukupolven kylmäaine, joka siirtää tehokkaasti lämpöä ja jonka ympäristövaikutukset ovat pienemmät. 

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä siirretään lämpöä kierrättämällä lämpöä välittävää kylmäainetta sisä- ja ulkoyksiköiden välillä. Käytössä on paljon erilaisia kylmäaineita, mutta R-32 on tällä hetkellä eniten kiinnostusta herättävä aine. 

Koska R-32 kuljettaa lämpöä tehokkaasti, sitä käyttämällä voidaan vähentää lämpöpumpun sähkönkulutusta jopa 10 prosenttia. Tämän lisäksi R-32:n ilmaston lämmityspotentiaali (GWP) on kolmanneksen pienempi verrattuna nykyään laajalti käytettyihin R-22 ja R-410A - kylmäaineisiin. 

Daikin on ainoa valmistaja, joka kehittää ja valmistaa itse sekä lämpöpumppuja että kylmäaineita ja pystyi siksi tuomaan ensimmäisenä maailmassa markkinoille asuinkäyttöön tarkoitetut R-32-kylmäainetta käyttävät lämpöpumput. 

Kylmäaineiden trendit

Jäähdytys- ja lämmityslaitteissa on tähän asti käytetty lukuisia erilaisia ​​kylmäaineita. Kansainvälisten vaatimusten kiristyminen on johtanut siirtymiseen kylmäaineisiin, joilla on vielä vähemmän ympäristövaikutuksia.

Yleisin perinteinen kylmäaine R-410A ei vahingoita ilmakehän suojaavaa otsonikerrosta, mutta sen lämmityspotentiaali (GWP) on edelleen ongelma. Uuden kylmäaineen käyttöönotto on kuitenkin teknisesti hyvin haastavaa, joten vasta sekä lämpöpumppuja ja jäähdyslaitteita että kylmäaineita itse kehittävä Daikin onnistui soveltamaan R-32:n käytettäväksi lämpöpumpuissa. 

Jos yleisimmin käytössä oleva R-410A on kylmäaine vaihdettaisiin kokonaan R-32:ksi, kylmäaineina käytettävien HFC-yhdisteiden eli fluorihiilivetyjen vaikutus ilmaston lämpenemiseen vuonna 2030 vähenisi noin 800 miljoonan tonnin (19%) hiilidioksidiekvivalentilla verrattuna R-410A:n jatkuvaan käyttöön. 

Koska tavoitteena on R-32:n mahdollisimman laaja käyttö koko maailmassa, Daikin ei vain valmista ja myy kylmäainetta, vaan tarjoaa myös teknistä apua kehittyville maille kylmäaineiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 

Lämmityspotentiaali (engl. Global Warming Potential, GWP) kertoo, kuinka paljon lämpöenergiaa kasvihuonekaasu vangitsee ilmakehään tietyksi ajanjaksoksi suhteessa hiilidioksidiin. 

Lue lisää: Vastuullista lämmitystä lämpöpumpuilla

 

Related articles