No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook
Infokori0

Mitä on lämmön siirtyminen?

Lämpö siirtyy aina lämpimämmästä kylmempään aineeseen. Molekyylitasolla tämä tarkoittaa käytännössä sitä että nopeammin liikkuvat molekyylit siirtävät osan liike-energiastaan hitaammin liikkuviin molekyyleihin, jolloin nopeammat molekyylit hidastuvat hieman ja hitaammat nopeutuvat. Niinpä esimerkiksi kun ulkona on kuuma, lämpö yrittää "vallata" viileämmät sisätilat.

Lämmön siirtyminen aineesta toiseen voi tapahtua millä tahansa seuraavista tavoista:

  • säteilemällä
  • johtumalla
  • konvektiolla   

Lämpösäteily

Lämpösäteilyssä (samankaltainen kuin valo) energiaa siirtyy aineesta toiseen ilman väliainetta.

Johtuminen  
Lämpö siirtyy kahden aineen välillä, näiden ollessa suorassa kontaktissa toisiinsa.


Konvektio

Lämmönsiirtyminen ilman tai nesteen avulla.