No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook
Infokori0

Mikä lämpöpumppu on?

Lämpöpumppu ottaa talteen ympäristöstään matalassa lämpötilassa olevaa energiaa ja nostaa sen lämpötilaa lämmitystä varten. Lämpöpumppujen tehokkuus ilmoitetaan normaalisti järjestelmän lämpökertoimella (COP- coefficient of performance), joka on tyypillisesti 3 - 5. Toisin sanoen 3 – 5kW:n lämmitystehon tuottamiseksi uusiutuvasta energialähteestä tarvitaan vain yksi kilowatti sähköä. Lämpöpumput ovat siis kolmesta viiteen kertaa tehokkaampia kuin fossiilisia polttoaineita käyttävät kattilat ja lämpöpumpuilla pystytään lämmittämään myös kylmimpinä talvipäivinä. Lämpöpumppujen toimivuudesta kertoo myös niiden kasvava suosio Skandinavian kylmässä ilmastossa.