No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook
Infokori0

Vedon tunne

Vedon tunne yhdistetään joskus ilmastointiin ja silloin tällöin näin voi ollakin, jos laitteisto ei ole oikein asennettu. Tämän vuoksi sisäyksikön sijoitus ja ilmanpuhalluksen mahdolliset vaikutukset ihmisiin on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Sisäkaton korkeus on myös määräävä tekijä. Ilmastointilaitteiden valmistajat olettavat yleisesti, että suorahöyrystyslaitteistojen sisäyksiköiden asennustilan huonekorkeus on 2,70 - 3,50 metriä. Tältä korkeudelta noin 16°C kylmä ilma ehtii sekoittua lämpimämpään ilmaan ennen laskeutumistaan oleskelukorkeudelle, jolloin vedontunnetta ei synny.

Kohteissa joissa huonekorkeus ei ole tämän oletuksen mukainen, puute voidaan kompensoida laadukkaalla ilmastointilaitteistolla.

Laitteen sijoituksella, huonekorkeudella ja katon muodolla on selvästi merkitystä vedon tunteen syntymiseen tai syntymättä jäämiseen. Tämän selittämiseksi tarvitaan pari tietoa kylmän ilman ominaisuuksista. Kylmällä puhallusilmalla on taipumus "tarttua" hetkeksi kattopintaan ennen putoamistaan alas. Tämän tunnetaan "coanda" ilmiönä ja se edesauttaa kylmän ilman ja ympäröivän lämpimämmän ilman sekoittumista.


Valitettavasti kuitenkin kaikenlaisilla esteillä, kuten esimerkiksi kattopalkeilla, on ilmavirtausta haittaava vaikutus. Esteeseen törmäävä kylmä ilma putoaa välittömästi alas, aiheuttaen varmasti vedon tunnetta sille joka sattuu tämän kohdan alapuolella olemaan.

Samalla tavoin kaksi liian lähelle toisiaan asennettua sisäyksikköä aiheuttaa kylmän ilman törmäyksen.