Daikin

Mitä R22 on?

Mitä R22 on?

R22:ta käytettiin rinnan otsonille tuhoisien kloorattujen fluorihiilivetyjen (CFC) kanssa, sillä on kuitenkin näitä pienempi otsonin tuhoamisvaikutus. Tämä vähäisempikään otsonin tuhoamisvaikutus ei ole enää hyväksyttävä.

EU:n modifioima Montrealin sopimus päättää R22:n käytön kylmäaineena vuoteen 2015 mennessä sen otsonikerrosta tuhoavien ominaisuuksien vuoksi.

R22 ei ole ainoa HFC, jonka käyttö tullaan todennäköisesti lakkauttamaan. Euroopan parlamentin komitea on myös ehdottanut kaikkien fluorattujen kaasujen käytön kieltämistä, mukaan lukien HFC:t ilmastointilaitteissa, lämpöpumpuissa ja jäähdytyslaitteistoissa vuodesta 2020 alkaen.